Editorial Team Info

Editorial Board

Founder & CEO

NEERAJ JAIN

MSC  RDVV JABALPUR

Editor-in-Chief

 

NIKHIL JAIN

MCOM  JABALPUR

Senior Editor

 

RAHUL SHARMA

MA RDVV

Sub editors

 

SHIKHA SAHU

BCA, Barkatullah University, Bhopal

 

 

VIVEK CHOURASIYA

BCA JABALPUR